Thị trường trái phiếu dịch chuyển tích cực do doanh nghiệp bất động sản

Trong 6 tháng đầu năm 2021, thị trường trái phiếu trong nước đang có sự dịch chuyển khá tích cực. Nhờ có hiệu lực từ khung pháp lý mới của Nghị định Chính phủ mà các doanh nghiệp bất động sản đã có tín hiệu khả quan. 55,5% khối lượng trái phiếu do các doanh nghiệp này phát hành là con số được giảm trong cùng kì năm nay. Những thông số về việc các doanh nghiệp phát hành trái phiếu từ đầu năm nay cho thấy sự chuyển biến từ phát hành riêng lẻ sang công khai khá lớn. Điều này có tác động rất tốt đối với thị trường và đạt được kỳ vọng của Chính phủ khi đưa ra điều chỉnh. Những tác động tích cực đó là gì và nó đã làm thay đổi thị trường trái phiếu như thế nào, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp dịch chuyển

Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành. Xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu. Trong đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty cổ phần. Công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Khung pháp lý mới
Khung pháp lý mới về trái phiếu doanh nghiệp

Với khung pháp lý mới về trái phiếu doanh nghiệp, sau 6 tháng triển khai. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng và có một số kết quả tích cực. Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2021. Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là 168.702 tỷ đồng. Tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Khối lượng phát hành ra công chúng là 15.375 tỷ đồng. Tương đương 50,3% khối lượng phát hành của năm 2020. Chiếm 8,3% tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành. Kết quả này cho thấy bước đầu có sự dịch chuyển từ phát hành riêng lẻ sang phát hành ra công chúng. Đây là tín hiệu tốt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bất động sản giảm phát hành trái phiếu

Nửa đầu năm 2021, tổ chức tín dụng là nhà phát hành lớn nhất. Chiếm 40,2% tổng khối lượng phát hành. Khối lượng trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản giảm 55,5%. So với cùng kỳ năm 2020 (chiếm 13,2% tổng khối lượng phát hành). Lãi suất phát hành bình quân 6 tháng đầu năm 2021 là 7,9%/năm. Giảm 1,6%/năm so với cùng kỳ năm 2020 (9,5%/năm). Về nhà đầu tư, công ty chứng khoán là nhà đầu tư chính trên thị trường sơ cấp. Chiếm 44,4% tổng khối lượng phát hành. Tổ chức tính dụng chiếm 25% tổng khối lượng phát hành.

Doanh nghiệp bất động sản
Khối lượng trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản giảm

Tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trên thị trường sơ cấp chiếm 5,7% khối lượng phát hành. Giảm mạnh so với tỷ trọng của nhà đầu tư cá nhân nói chung năm 2020 (là 12,68%). Điều này cho thấy các quy định mới tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Có tác động hạn chế các đối tượng nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Không có khả năng đánh giá rủi ro đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư này.

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên. Cùng với xu hướng dịch chuyển vốn huy động từ kênh tín dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu. Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn cho bản thân doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường nói chung, vấn đề này cơ quan quản lý nhà nước cũng đã nhiều lần khuyến cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *